Laxräknaren i Svenska delen av Torneälven, Pajala

 

År 2005

 

Avseendet med år 2005 laxmonitorering var att testa utrustningen inför kommande års

tilltänkta laxmonitoreringsprojekt.

 

Position 2  (denna position kommer att användas år 2006 och 2007)

Från och med 2005-08-18 kl. 10:30 har mätstationen flyttats och strålen täcker nu ca 70 %

av älvens tvärsnitts area (Position 2) älvens bredd är vid denna position 100 m och strålen

längd är 90 m. Den area som inte ses av ekolodet är belägen mellan vattenytan och ca 2 meter

ner. Därmed täcker strålen ca 90 % av botten där de flesta laxar vandrar.

  

Dag

Lax upp *

Lax ned *

Tidsprocent **

Kommentar

2005-08-18

44

12

52%

Ny position från kl. 10:30

2005-08-19

88

30

99%

 

2005-08-20

80

35

99%

 

2005-08-21

69

28

100%

 

2005-08-22

56

27

99%

 

2005-08-23

56

14

100%

 

2005-08-24

10

10

17%

Strömavbrott

2005-08-25

26

24

99%

 

2005-08-26

33

8

100%

 

2005-08-27

40

11

100%

 

2005-08-28

25

8

99%

 

2005-08-29

18

8

100%

 

2005-08-30

9

3

62%

Mätningarna avslutas 14:50

Summa

554

218

87%

 

  

Position 1

För tabellen nedan så täcker strålen 115 m av älvens bredd som totalt är 250 m bred vid

mätpositionen (Position 1). Eftersom det inte gick att lägga begränsande nätarmar så täckte

strålen ca 50 % av älvens tvärsnitts area. Om man antar att på den övriga arean som inte täcks

av strålen gick upp och ner lika mycket lax som det gick i strålen, så skall samtliga siffror för

perioden multipliceras med 2. Detta värde blir då ett beräknat teoretiskt toppvärde. Den

korrekta siffran för hur mycket lax som vandrat upp, under perioden som utrustningen varit

igång, bör då ligga där emellan.

 

Dag

Lax upp *

Lax ned *

Tidsprocent **

Kommentar

2005-07-19

134

36

57%

Start (Strålens längd 105 m)

2005-07-20

71

16

43%

Dataproblem

2005-07-21

15

6

11%

Dataproblem

2005-07-22

53

12

100%

Byte av position (Strålens längd 115 m)

2005-07-23

48

8

99%

 

2005-07-24

57

15

100%

 

2005-07-25

69

0

94%

 

2005-07-26

117

19

98%

 

2005-07-27

110

27

99%

 

2005-07-28

38

17

99%

 

2005-07-29

7

6

54%

Sändaren i felaktigt läge

2005-07-30

4

1

25%

Sändaren i felaktigt läge

2005-07-31

8

20

100%

 

2005-08-01

4

5

99%

 

2005-08-02

20

3

99%

 

2005-08-03

17

11

100%

 

2005-08-04

13

4

99%

 

2005-08-05

28

8

98%

 

2005-08-06

25

11

100%

 

2005-08-07

23

4

100%

 

2005-08-08

31

6

98%

 

2005-08-09

34

8

97%

 

2005-08-10

27

8

99%

 

2005-08-11

36

11

100%

 

2005-08-12

25

6

99%

 

2005-08-13

29

14

100%

 

2005-08-14

24

8

100%

 

2005-08-15

15

8

65%

Dataproblem

2005-08-16

20

5

100%

 

2005-08-17

27

6

99%

 

2005-08-18

7

2

40%

Fram till kl. 09:45 Där efter se nästa lista ny mätnings lokal (Position 2).

Summa

1136

311

86%

 

 

* Lax kan ses vandra både uppströms och nedströms

** Med tidsprocent avses hur stor del av dygnet som anläggningen varit i drift

 

Projektet finansierades av Pajala Kommun, Fiskeriverket-EU, Länsstyrelsen BD-län,

Pajala Allmänning.

 

CEITAtech / Martin Hjärtström